Vivacomex - e-shop  |  Reklamační řád

Reklamační řád

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.

2. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné poškození zboží záruky zboží atd. , které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.

4. Záruka se nevztahuje:

na vady vzniklé neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím,

na vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn,

na poškození živly nebo vyšší mocí, na poškození zboží při přepravě.

5. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

6. Povinnosti prodávajícího:

podle ustanovení § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout nejdéle do 3 pracovních dnů.

Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.