Informace o bezpečnosti potravin - Čínké rychlopřípravné nudle Quick Cooking Noodles

20. únor 2012

V těsné spolupráci s čínským dodavatelem a se státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí naše společnost zaručuje, že naše rychlopřípravné nudle "GoodLuck Brand" vyhovuje limitní hodnotě hliníku odsouhlasené Stálým výborem pro potravinový řetěžec a zdraví zvířat 10mg/kg dle čl. 14 odst. 2 písm. b) Nařízení (ES) č. 178/2002

Zpět